Ambulancie

Psychiatrická ambulancia MUDr. Pavel Palkovič
Ortopédia MUDr. Vladimír Vozár
Rehabilitácia Mgr. Martin Skladan
Kardiológia MUDr. Petra Vaňová
Chirurgia Prof. MUDr. Labaš Peter, CSc.
Tropická medicína doc. MUDr. Silvia Dobrodenková, PhD.
Klinická psychológia PhDr. Eva Hargašová
Klinická imunológia a alergológia MUDr. Katarína Papšová
Česlustná ortopédia, pedostomatológia MUDr. Ivan Koronthály
Chirurgia a traumatológia MUDr. Pavol Dubček
Dermatovenerológia, kožné MUDr. Martina Hlavatá
Gynekologická ambulancia MUDr. Valéria Sadáková
Gynekologická ambulancia MUDr. Jaroslav Šorf
Gynekologická ambulancia MUDr. Ľubor Lauda
Interná ambulancia MUDr. Eva Bardúnová
Klinická logopédia Mgr. Andrea Jurčová
Klinická logopédia Mgr. Dominika Uhrinčíková
Klinická psychológia Mgr. Gabriela Fraňová
Neurológia MUDr. Jarmila Bujdáková
Oftalmológia, ergo oftalmológia MUDr. Marián Halás PhD
Oftalmológia, očná ambulancia MUDr. Ivana Filová
ORL, ušno-nosno-krčná ambulancia MUDr. Eva Švelková
Psychiatrická ambulancia MUDr. Zlatica Šurinová
Psychologická ambulancia PhDr. Alica Vradianová
Rehabilitácia MUDr. Katarína Kučerová
Stomatológia MUDr. Soňa Sedláčková
Stomatológia MDDr. Simona Štikarová
Stomatológia MUDr. Ingrid Briedová
Stomatológia MDDr. Martina Ťažká
Stomatológia MUDr. Marek Borský
Stomatológia Dr.med dent Silvia Kurtanská
Stomatológia MUDr. Darina Žáková
Stomatológia MUDr. Monika Bollová
Stomatológia MUDr. Mario Al Zafari
Stomatológia MUDr. Roman Miklátek
Urologická ambulancia MUDr. Mladen Mladenov
Interná ambulancia MUDr. Monika Karamanová
Všeobecný lekár MUDr. Ľubica Šimková
Všeobecný lekár MUDr. Andrea Michačová
Všeobecný lekár MUDr. Oľga Lošonská
Všeobecný lekár MUDr. Eleonóra Bellová
Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Eva Pichňová Tomášová
Všeobecný lekár pre dospelých MUDr. Alica Lopatníková
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Dagmar Liptáková
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Janka Gáborová
Všeobecný lekár pre deti a dorast MUDr. Adriana Šufliarska CSc.