Základné informácie o spoločnosti

Obchodné meno:           Poliklinika Tehelná, a. s.

Sídlo:                              Tehelná 26, 831 03  Bratislava

IČO:                                35 914 416

Zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, Oddiel Sa, Vložka č. 3494/B

 

Štatutárny orgán:

Predstavenstvo

JUDr. Zoltán Sťahula                   - predseda predstavenstva

 Mgr. Jarmila Tesková                 -  podpredseda predstavenstva

  MUDr. Jozef Sabol                    - člen predstavenstva

 

Dozorná rada:                  

Mgr. Beáta Šimorová                      - členDR

MUDr. Stanislav Gerbel, MPH      - člen DR

MUDr. Samuel Janec, MPH           - člen DR