Vyššie

Súhrnné správy o zákazkach s nízkou hodnotou s cenami vyššími ako 1 000 Eur

Súhrnná správa ZNH III.2013
Súhrnná správa ZNH II.2013
Súhrnná správa ZNH I.2013
Súhrnná správa ZNH IV.2012
Súhrnná správa ZNH III.2012
Súhrnná správa ZNH II.2012
Súhrnná správa ZNH II 2011
Súhrnná správa ZNH III.2011
Súhrnná správa ZNH I.2012
Súhrnná správa ZNH IV.2011